Rosnąca popularność

Przybywająca z roku na rok liczba prywatnych domów spokojnej starości jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w opiece nad seniorami. Współczesny model życia znacząco różni się od tego sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, kiedy młodsze pokolenia w naturalny sposób opiekowały się starszymi krewnymi. Dziś jest inaczej: wyjazdy na studia, za pracą, często za granicę, sprawiają, że starzejący się rodzice czy dziadkowie zostają sami i są zdani wyłącznie na siebie. Z biegiem lat sprawny senior zmienia się w niedołężnego staruszka, dla którego proste czynności życia codziennego są niemałym wyzwaniem.

Dom starości

Dom starości to doskonałe miejsce dla osób starszych, wymagających opieki. Mowa tutaj jednocześnie o osobach całkowicie niesamodzielnych, przykutych do łóżek i wymagających 24 godzinnego dozoru, jak również o sprawnych fizycznie i umysłowo seniorach, którzy, choć radzą sobie z podstawowymi czynnościami, wymagają uwagi i opieki, a przede wszystkim towarzystwa drugiego człowieka.
Prywatny dom spokojnej starości to miejsce przyjazne starszym osobom, które chcą godnie spędzić jesień życia. Obiekty takie są w całości dostosowane do potrzeb osób schorowanych, często nie do końca sprawnych, co sprawia, że czują się oni tutaj komfortowo i bezpiecznie. Całodobowy nadzór pielęgniarek i opiekunów medycznych daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju seniorom oraz ich bliskim, którym ich los nie jest obojętny. Prywatne domy opieki dla seniorów dysponują szeregiem dodatkowych atrakcji, które urozmaicą czas i dostarczą przyjemności. Mowa tutaj o salkach do ćwiczeń, zajęciach jogi i medytacji czy warsztatach artystycznych.

Opieka pielęgniarska

Z kolei osoby leżące, których stan fizyczny jest znacząco gorszy mają zapewniony całodobową pomoc pielęgniarek, które dbają o higienę osoby starszej, jej karmienie i kontrolują podawanie leków. Warunki w pokojach są bardzo komfortowe i można poczuć się tutaj jak w domu. W każdym domu opieki jest możliwość odwiedzin, co jest niezmiernie istotne dla osób starszych, które przecież tęsknią za dziećmi czy wnukami.
Niestety wciąż pokutuje w naszym społeczeństwie przekonanie, że dom opieki społecznej to zwyczajny dom starców, gdzie seniorzy są przywożeni, gdyż są ciężarem dla domowników. Ten stereotyp jest bardzo silny, choć na szczęście z biegiem lat zaczyna się on zacierać. Dziś oddanie do domu opieki nieradzącej sobie z codziennością matki czy niepełnosprawnego ojca, który mieszka sam – jest aktem odwagi, odpowiedzialności, wyrazem troski i miłości. Każdy chce mieć pewność, że jego bliski jest w dobrych rękach.