Służbowe auto niedużym kosztem

Popularne leasingowane przedmioty

Ciągle od startu istnienia finansowania w Polsce to samochody osobowe do 3,5 tony są najbardziej chętnie leasingowanymi środkami trwałymi przez krajowych przedsiębiorców. Taka sytuacja istnieje z kilku powodów. Najistotniejszym jest natomiast to, iż samochodu potrzebuje każdy. Nie ma znaczenia, czy będzie to przedsiębiorca mający jednoosobową działalność gospodarczą, czy duża korporacja. Zmieniają się natomiast rozkłady, w 1-szym przypadku zawiera się umowę o leasing samochodu, w kolejnym na leasing samochodów . Ogromne przedsiębiorstwa mają w zwyczaju brać na leasing całe floty pojazdów, dzięki temu dostarczają potrzebny środek transportu swoim handlowcom oraz innym reprezentacyjnemu zarządowi. Warto jednak powiedzieć o tym, że oprócz aut, ogromną popularnością cieszą się również leasing samochodowy transportu ciężkiego. Bardzo często przedsiębiorstwa transportowe w taki sposób otrzymują większość taboru samochodów. Na nadmienienie zasługują także urządzenia i maszyny, które biorąc pod uwagę dochody dla przedsiębiorstw leasingowych niemalże wyrównały się w roku poprzednim z pojazdami osobowymi – to naprawdę znaczące osiągnięcie leasingu.

Wybór odpowiedniej formy leasingowej

Wszyscy przedsiębiorcy mają wybór: leasing operacyjny bądź finansowy. Różnice między dwoma rodzajami leasingowania są dość spore. W operacyjnym w koszty prowadzenia przedsiębiorstwa wlicza się całe raty leasingowe (składowe:część odsetkową i kapitałową) wraz z wpłatą wstępną. W leasingu finansowym z kolei do kosztów zalicza się odsetkową część rat strona internetowaleasingu jak i odpisy amortyzacyjne, które w tej formie rozlicza sam klient, a nie leasingodawca na bazie opłat ratalnych klienta, jak dokonuje się to w finansowaniu operacyjnym. Trzeba zwrócić również uwagę na podatku VAT. W leasingu finansowym VAT od całej wartości leasingu płaci się przy opłacie wstępnej, w operacyjnym spłaca się zaliczki VAT od pojedynczej raty, dzięki temu nie obciążają tak portfela klienta, jak ma to miejsce w finansowym. Podatek VAT w finansowaniu operacyjnym jest zawsze taki sam – 23 %, w finansowym zależy od rodzaju towaru, usługi jak i stworzonej faktury VAT. W finansowym nie funkcjonuje wykup dlatego po końcu finansowania klient bez dodatkowych kosztów staje się wyłącznym właścicielem, jednak w trakcie porozumienia leasingowego jest zobowiązany pokryć całą kwotę finansowanego przedmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 × two =