Poznaj wady i zalety leasingu

Podstawowe informacje leasingowe

Na początku trzeba dokładnie powiedzieć, czym w ogóle jest finansowanie przez leasing. A jest on umową, którą podpisują pomiędzy sobą klient posiadający firmę oraz firma leasingowa, która jest skłonna sfinansować potrzebę przedsiębiorcy. Oczywiście, podpisanie umowy na leasing jest częścią finalizującą wcześniejsze procesy. Co więcej, leasingodawca musi całkowicie sprawdzić przedsiębiorstwo klienta. Co sprawdza? Na początku to, czy klient zgłaszający się na pewno prowadzi działalność i czy ta firma nie jest zamknięta. Następnie niezbędne jest potwierdzenie, czy działalność gospodarcza przynosi dochody. Dlatego przedsiębiorca ma konieczność dostarczyć określone dokumenty, aby dostać decyzję o zgodę na leasing. Przedsiębiorstwo leasingowe musi przede wszystkim mieć potwierdzenie, że zarobi, tego finansowania nie przekazuje się charytatywnie. A jasnym jest, że klient nie generujący przychodów, nie będzie w stanie płacić rat leasingowych i będzie problematyczny. Nie może także zalegać z wpłatami do Urzędu Skarbowego , a także ZUS-u. Jeśli wszystko jest w porządku i opinia wystawiona przez leasingodawcę jest pozytywna, to można kontynuować do okazania środka trwałego, który klient chce, by był leasingowany i do podpisania umowy.

Za i przeciw

Rozpocznijmy od faktów za leasingiem, gdyż tych jest znacząco więcej. Na potrzeby tego artykułu analizie poddamy leasing operacyjny. Pierwsza zaleta, bez jednej sporej opłaty, jak to ma miejsce przy kupnie bezpośrednim, przedsiębiorca dostaje nowiutki przedmiot do wykorzystywania. W przypadku dobrze rozłożonych płatności, ani wpłata wstępna ani wykup nie będą https://www.millennium-leasing.pl/obciążające finanse firmy. Raty i wpłatę wstępną zapisuje się w koszty firmy, co zbija podatek dochodowy. Podatek VAT natomiast opłaca się od jednej raty leasingu oddzielnie, dzięki czemu nie będzie zbyt obciążający. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć nawet 100 procent podatku VAT, jeśli leasingowany przedmiot jest użytkowany w pełni na zadania firmowe i można tego dowieść w przypadku kontroli. Leasing daje możliwość na dobrą optymalizację podatkową. Jeśli mowa o wadach, to na pewno można do nich doliczyć dodatkowe opłaty. Znaleźć je można w Tabeli Opłat i Prowizji i mogą być na przykład takie: w sytuacji stłuczki, leasingodawca będzie zobowiązana udostępnić dane policji i za to zostanie leasingobiorcy wystawiona faktura.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × two =